Nasza placówka prowadzona jest przez Urząd Miasta Ozorków.

 Placówka nasza to uczestnicy zajęć - dzieci i młodzież, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

"ŻEBY ZAPALAĆ -          
             - MUSIMY PŁONĄĆ"

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Kiedy to się zaczęło? Dwadzieścia cztery lata temu, bo wtedy, w 1953 roku. Był on wtedy małą placówką wychowania pozaszkolnego.