III WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENEK IM. MARKA GRECHUTY „Dni, których nie znamy”

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w III WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENEK IM. MARKA GRECHUTY „Dni, których nie znamy”.

 

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu

REGULAMIN

 
Zrzut ekranu 2023 04 19 145941
Szanowni Państwo
 
W imieniu Organizatora serdecznie zapraszam na XVIII Wojewódzki Rajd Zielony, który odbędzie się 13 maja 2023 r. (sobota)
z zakończeniem w Młodzieżowym Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie ( ul. Listopadowa 6B ).
 
 

Zapraszamy do udziału w WOJEWÓDZKIM TURNIEJU POEZJI MIŁOSNEJ, który odbędzie się 14.02.2023r, 

 w MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY IM. MAŁEGO KSIĘCIA W OZORKOWIE.

Do udziału w konkursie zapraszamy  uczniów szkół podstawowych (klasa 5 - 8)  

W załączeniu przesyłamy Regulamin konkursu wraz z załącznikami:
 • KARTY ZGŁOSZENIA (załącznik nr 1)
 • Klauzuli informacyjnej (załącznik nr 2)
 • Oświadczenia (załącznik nr 3)

Wypełnione  dokumenty prosimy przesłać do dnia  09.02.2023 r. na adres organizatora

(liczy się data stempla pocztowego) na adres biura organizacyjnego:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie ul. Listopadowa 6B, 95-035 Ozorków

Tel. 42 718 93 53

 lub 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki

 

W dniu 11.01.2023. Izba Historii Miasta Ozorkowa gościła grupę uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorków wraz z opiekunami. Że zbiorami Izby zapoznał młodzież p.Wieslaw Kukuła Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ozorkowa. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z historia naszego miasta, obejrzenia zbioru starych zdjęć i pocztówek.

 

Od dnia 24 października w Młodzieżowym Domu Kultury w Ozorkowie jest wystawa Pani Danuty Michałowskiej pt. "Spojrzenia". Zapraszamy do oglądania.

Zapraszam na fotorelację z Rajdu.

W Młodzieżowym Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie została otwarta Izba Pamięci.

Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie

                                    Regulamin XVI Rajdu Jesiennego                                

         „Dla Wytrwałych” - Ozorków,

         8 października 2022 r.

 

ORGANIZATORZY RAJDU

                                          
 Koło krajoznawczo - turystyczne przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie

CELE RAJDU

 • popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej wśród młodzieży szkolnej
 • poznanie walorów krajoznawczych powiatu zgierskiego
 • rozszerzenie wiedzy na temat ekologii i ochrony przyrody
 • czynny wypoczynek na łonie natury

TERMIN I MIEJSCE RAJDU

Rajd odbędzie się w sobotę 8 października 2022 r. z zakończeniem w Młodzieżowym Domu Kultury w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6b, w godz. 12:00 – 12:30

KIEROWNICTWO RAJDU

Kierownik Rajdu – Tomasz Klauze

Kierownik  tras rajdowych -  Piotr Banasiak 

Obsługa mety; pracownicy MDK w Ozorkowie

TRASY RAJDU

Start - Przystanek (MKT) w Rosanowie (rondo) godz. 09:00–9:30

I Rosanów rondo (MKT)-  Emilia- Zimna Woda- Krzeszew Szlachecki- Ozorków- zalew Ozorków- (MDK) - ok. 8 km.

II Rosanów rondo (MKT) - Kania Góra – Adolfów – Piaski Wróblewskie - Ozorków (MDK)-  ok. 8 km.

III (kolarska) – dowolna trasa kolarska zaprojektowana przez uczestników z metą w MDK Ozorków

WARUNKI UCZESTNICTWA

W Rajdzie mogą uczestniczyć Koła PTTK, SKKT, PTSM, Szkoły, organizacje społeczne oraz turyści indywidualni.

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Zgłoszenia wraz z wpisowym w wysokości 10 zł od osoby przyjmowane będą w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia  w Ozorkowie,

 1. Listopadowa 6b do dnia 3 października 2022 r.

Na Rajd można będzie zgłosić swoje uczestnictwo również telefonicznie pod numerem 42 718 93 53  codziennie w godz. 10:00 – 14:00 i uiścić wpisowe w punkcie startowym

(opłata za liczbę zgłoszonych osób telefonicznie  – dotyczy wyłącznie drużyn spoza Ozorkowa.)

Opiekunowie grup młodzieżowych nie wnoszą wpisowego.

ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: dyplom uczestnictwa dla drużyny, pamiątkowy znaczek           i poczęstunek na mecie dla każdego uczestnika rajdu.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 • Przestrzeganie zasad „Karty Turysty";
 • Ubezpieczenie się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie;
 • Podporządkowanie się zarządzeniom Kierownictwa Rajdu;
 • Posiadanie apteczki pierwszej pomocy;
 • warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem imprezy dostępnym w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie na stronie internetowej http://www.mdkozorkow.pl/ oraz na Facebook MDK.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • rajd odbędzie się bez względu na pogodę;
 • uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność;
 • w przypadku nie zgłoszenia się na rajd wpisowe nie będzie zwracane, nie zostaną również wydane świadczenia;
 • za szkody powstałe z winy uczestników Kierownictwo Rajdu nie odpowiada;
 • interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu;
 • udział w rajdzie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach zwianych z organizacja i przeprowadzeniem rajdu.
 • uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie zdjęć oraz filmów zawierających wizerunek uczestnika zarejestrowany w trakcie imprezie, dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału do celów promocji działań MDK w Ozorkowie, w każdej formie zgodnej z prawem.
 • zapisanie się na listę uczestników imprezy jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem rajdu.

Oficjalne zakończenie rajdu połączone z wręczeniem dyplomów uczestnictwa dla drużyn, odbędzie się o godzinie 12:30.

Słonecznej pogody, przyjemnej wędrówki

i niezapomnianych wrażeń

życzy

Kierownictwo i Obsługa Rajdu

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 20161679 z dni 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia  w Ozorkowie z siedzibą w Ozorkowie,                    ul Listopadowa 6 b.
 2. W sprawach związanych danymi osobowymi proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe oraz wykorzystanie wizerunku będą przetwarzane w celu organizacji i udziału w XVI Rajdzie Jesiennym „Dla wytrwałych” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 t.j.).
 4. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie        z rozporządzeniem.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w imprezie organizowanej przez MDK w Ozorkowie.
 6. Zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wymienionego w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznego profilowaniu.
 12. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

W okresie wakacyjnym MDK jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 15.00

Izba Historii miasta Ozorkowa organizuje wystawę tematyczną pt.: "Ozorków dawniej i dziś". Prosimy mieszkańców miasta Ozorkowa o pomoc w realizacji przedsięwzięcia. W każdą środę w budynku MDK w godzinach od 12.00 - 15.00 będą przyjmowane eksponaty (zdjęcia, pamiątki, itp), które zostaną zwrócone po zakończeniu wystawy. Przewidywany termin to początek września tego roku.

Dyrektor MDK

W dniach 01– 03.06. 2022 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Małego Księcia  w Ozorkowie odbył się, po trzyletniej przerwie, XVII Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych APLI  PAPLI  „Życie to teatr”.

W tegorocznej edycji  zaprezentowali się najmłodsi artyści. Do konkursu przystąpiły trzy  ozorkowskie przedszkola. Jury w składzie: Małgorzata Jędrzejczak-Prorok- przewodnicząca, Beata Klauze, Tomasz Klauze  i Mariola Tylke, po obejrzeniu przedstawień  postanowiło przyznać dwie równorzędne pierwsze nagrody i jedną drugą:

 • I Nagroda dla  Przedszkola Miejskiego nr 4 w Ozorkowie za przedstawienie   pt. „Pod  grzybem " oraz nagrodę dla najlepszego aktora dla Franka  Ucińskiego  za rolę KRETA.
 • I Nagroda dla Centrum Edukacyjno- Artystycznego „Fantazja " w Ozorkowie   za przedstawienie pt. “Autostopem przez Polskę " oraz nagrodę dla najlepszej aktorki Jowity Wasiak  za rolę Narratora.
 • II Nagroda dla Przedszkola Miejskiego  nr 1 w Ozorkowie za przedstawienie  pt. „Czerwony Kapturek i Zielony las " oraz nagrodę dla najlepszej aktorki   Nadii  Zdziarskiej za rolę KAPTURKA.

Duże podziękowania  i słowa uznania należą się wychowawczyniom grup, kochanym „ciociom”, za ogrom pracy włożony w przygotowanie przedstawień.

 Atmosfera na przeglądzie była bardzo radosna, mali artyści wykazali się dużą odwagą, ujawnili swoje zdolności aktorskie, wokalne i taneczne. Rozstaliśmy się z obietnicą spotkania na kolejnej edycji przeglądu, życząc sobie udanych wakacji. 

Przegląd przygotowała i nad całością czuwała Pani  Mariola Tylke.

part00000111

DSC06376

DSC06355

                                                                                               Dyrektor MDK

Blisko 80 osób wzięło udział w X  Ozorkowskim Marszu Nordic Walking, który obył się  04 czerwca 2022 r. w Lasku Miejskim w Ozorkowie. Zawodnicy  mieli do wyboru dwie trasy:  o dystansie 5 lub 10 kilometrów. Trasa przebiegała ścieżkami i drogami leśnymi na oznakowanej przez organizatora Pana Piotra Banasiaka 5 kilometrowej pętli.

W marszu uczestniczyli mieszkańcy Ozorkowa oraz mieszkańcy z różnych   miejscowości: Łodzi, Zgierza, Aleksandrowa, Łęczycy. Po pokonaniu trasy wszyscy uczestnicy  spotkali się tradycyjnie przy ognisku i przy dźwiękach muzyki dzielili  się wrażeniami  i posilali się  upieczonymi kiełbaskami.

Marsz Nordic Walking organizowany jest cyklicznie przez Młodzieżowy Dom Kultury  im. Małego Księcia w Ozorkowie. To impreza propagująca zdrowy styl życia,  dbałość o własną kondycję i  sylwetkę, pomaga też  zintegrować mieszkańców oraz  pozwala  w aktywny sposób zagospodarować wolny czas.

Każdy uczestnik otrzymał numer startowy, certyfikat udziału w imprezie oraz  okolicznościowy znaczek.

Impreza  odbyła się pod patronatem Pana Burmistrza Jacka Sochy.

DSC06448

DSC06402

DSC06396

REGULAMIN

X OZORKOWSKIEGO MARSZU NORDIC WALKING

OZORKÓW – 04 czerwca 2022 r.

CELE IMPREZY

1. Popularyzacja marszu NW, jako dyscypliny sportowej pomagającej zachować zdrowie i witalność.

2. Popularyzacja zdrowego stylu życia.

3. Integracja środowiska lokalnego.

4. Promocja miasta Ozorkowa .

 

PATRONAT HONOROWY

 

1. Burmistrz miasta Ozorkowa – Jacek Socha.

 

 

ORGANIZATORZY

 

1. Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie

2. Urząd Miejski w Ozorkowie.

 

 

 

TERMIN I MIEJSCE

 

Impreza odbędzie się 04 czerwca 2022 r. (sobota) na terenie Lasku Miejskiego w Ozorkowie

(start: godz. 10:00). Biuro zawodów, start i meta zlokalizowane będą na boisku sportowym w Ozorkowie przy ul. Leśnej 1.

TRASA I DYSTANS

Zawodnicy pokonują dystans 5 km lub 10 km (wybór dystansu następuje w trakcie marszu). Trasa przebiegać będzie ścieżkami i drogami leśnymi na oznakowanej przez organizatora 5 kilometrowej pętli.

ZASADY UCZESTNICTWA

1. W zawodach mają prawo startu wyłącznie osoby pełnoletnie niezależnie od miejsca zamieszkania.

2. Zawodników obowiązuje pokonanie trasy zgodnie z jej oznakowaniem, z zastosowaniem wyłącznie

techniki nordic walking (zabronione jest podbieganie).

3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacja i wydawanie

numerów startowych odbędą się w godzinach 8:45 – 9:45.

4. Zgłaszając się do udziału w imprezie uczestnik zaświadcza o swoim dobrym stanie zdrowia, starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz znajomości i przestrzeganiu regulaminu.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do udziału w imprezie przyjmowane będą drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), telefonicznie (+42 718 93 53) lub osobiście w siedzibie organizatora – Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6B w godzinach 10:00 – 14:00. Ostateczny termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 30 maja 2022 r (poniedziałek). Zgłoszenie winno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, miejscowość zamieszkania i telefon kontaktowy.

OPŁATA STARTOWA

Koszt udziału w imprezie wynosi 15 PLN od osoby. Zawodnicy z Ozorkowa dokonują wpłat w siedzibie organizatora – Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6B w godzinach 10:00 – 14:00 (pon. – pt.). Pozostali uczestnicy mają prawo uiścić opłatę startową w dniu imprezy, w Biurze Zawodów.

ŚWIADCZENIA

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje: numer startowy, certyfikat udziału w imprezie, okolicznościowy znaczek oraz poczęstunek po ukończeniu marszu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Organizator nie przewiduje prowadzenia klasyfikacji – udział w zawodach ma charakter honorowy .

3. Uczestnicy zawodów pokonują trasę marszem NW. Marsz NW (nordic walking) to przemieszczanie

się ruchem naprzemiennym, krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki

sposób, że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem.

4. Zgłoszenie na marsz jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz rejestrowanie wizerunku uczestnika konkursu oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć wykonanych w trakcie konkursu na stronie internetowej MDK w Ozorkowie jak również na profilach społecznościowych prowadzonych przez te instytucje, w celu informacji oraz promocji marszu.

5. Interpretacja regulaminu i wszelkich spraw w nim nie ujętych należy wyłącznie do organizatora.

6. Bliższe informacje i szczegóły – tel. 607 698 056

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Organizatorzy

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Poniżej regulamin i karta zgłoszenia.

REGULAMIN

Zapraszamy do wzięcia udziału w przeglądzie. Poniżej regulamin i karta zgłoszenia.

REGULAMIN

Zapraszamy do wzięcia udziału w przeglądzie. Poniżej regulamin i karta zgłoszenia.

REGULAMIN

Zapraszamy do wzięcia udziału w Turnieju Recytatorskim. Poniżej regulamin i karta zgłoszenia.

 REGULAMIN

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W OZORKOWIE
UL. LISTOPADOWA 6B

95-035 OZORKÓW

TEL/FAX 0 42 718 93 53

 

 

 

REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU  POEZJI  MIŁOSNEJ

 

 1. ORGANIZATOR

Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie.

 1. CELE TURNIEJU:

- ukazanie znaczenia miłości w życiu każdego człowieka

- przybliżenie doznań uczuciowych w życiu młodzieży

- przybliżenie szeroko rozumianej tematyki miłosnej w literaturze

- kształtowanie wrażliwości na piękno języka i doskonalenie warsztatowych  umiejętności   recytatorów i śpiewających poezję

- ukierunkowanie aktywności dzieci i młodzieży tak, aby się wdrażała  do rozumnego, skutecznego, a zarazem etycznego działania na środowisko

- kształtowanie świadomości o traktowaniu przyrody jako integralnej części świata

- przedstawienie globalnego problemu jakim są skutki działalności człowieka

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

- turniej jest imprezą otwartą dla wszystkich osób ze szkół podstawowych (klasa 5 - 8)

 i ponadpodstawowych

- turniej obejmuje dwie kategorie:

 • recytacja: prezentacja dwóch utworów literackich z literatury polskiej lub  powszechnej (dowolność rodzajowa i gatunkowa)
 • poezja śpiewana: prezentacja dwóch utworów poetyckich

- czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut

- utwory prezentowane muszą być utworami publikowanymi przez  wydawnictwa książkowe lub prasę literacką

    -  każdy uczestnik zobowiązany jest do nadesłania wypełnionej:

 • KARTY ZGŁOSZENIA (załącznik nr 1)
 • Klauzuli informacyjnej (załącznik nr 2)
 • Oświadczenia (załącznik nr 3)

-  do dnia  04.03.2022 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres biura organizacyjnego:

 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie

 1. Listopadowa 6B

95-035 Ozorków

Tel./fax 0 42 718 93 53

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

- uczestnik jest zobligowany do uiszczenia opłaty akredytacyjnej w  wysokości 20 zł (od każdego   uczestnika występującego na scenie) podczas turnieju  w biurze organizacyjnym.

- każda placówka może zgłosić maksymalnie 3 uczestników.

 1. KRYTERIA OCENY:

- oceny dokona profesjonalne jury

- w przypadku kategorii recytacji ocenie podlegać będzie:

> dobór repertuaru

> interpretacja utworów

> kultura słowa

> ogólny wyraz artystyczny

- w przypadku kategorii poezji śpiewanej ocenie podlegać będzie:

> adekwatność muzyki do charakteru utworu

> muzykalność i warunki głosowe wykonawców

> wartości artystyczne prezentacji

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie
 2. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego księcia w Ozorkowie swojego wizerunku w materiałach służących promocji działalności Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, w tym także w mediach elektronicznych (na stronach internetowych i portalach społecznościowych). Uczestnik/ opiekun prawny oświadcza, ze wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych, ani innych praw. Niniejsza zgoda jest udzielana nieodpłatnie.

7.Przesłuchania konkursowe rozpoczną się dnia 10.03.2022 r., o godz. 10.00 w siedzibie placówki

8.Laureaci turnieju otrzymają nagrody, wyróżnienia, dyplomy  oraz zaświadczenia udziału w turnieju

9.Regulamin dostępny na stronie internetowej :

www.mdkozorkow.pl

 

REGULAMIN I OŚWIADCZENIE

Po raz kolejny Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6 b  jest siedzibą Sztabu WOŚP   

w naszym mieście.

Kontakt do sztabu:

Tel. 42 718 93 53

Email.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tegoroczny 30. Finał WOŚP  w naszym mieście odbędzie się  30.01.2022 r. i będzie wyglądał nieco  inaczej. Z uwagi na trwającą  pandemię

i obostrzenia z nią związane, nie będą organizowane   imprezy towarzyszące takie jak:

 - koncert Dorośli Dzieciom

      - koncert finałowy w hali sportowej.

Licytacja gadżetów orkiestrowych będzie odbywać się internetowo, za pośrednictwem platformy allegro.

Pieniądze są  zbierane przez eSkarbony, a także jak co roku w dniu finału będą zbierane przez wolontariuszy na terenie

miasta Ozorkowa i gminy Ozorków.

Tegoroczna zbiórka jest już prowadzona za pośrednictwem eSkarbony MDK i  eSkarbon poszczególnych wolontariuszy.

 

Zachęcamy do dokonywania wpłat pod linkiem:

  https://eskarbonka.wosp.org.pl/8yfng6

Link do aukcji na Allegro:

Aukcje Allegro

REGULAMIN WOLONTARIUSZA

INFORMACJE DLA WOLONTARIUSZA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Od 2 września 2021 r. gościmy w naszej placówce  dwie grupy przedszkolne ( 50 dzieci ) z przedszkola nr. 1 w  Ozorkowie. Pod okiem pracowników przedszkola dzieci  przebywają u nas od godziny 07:00 do 17:00.

 DSC05983

Dnia 9 października 2021 r. odbył się już po raz 15 Rajd Jesienny "Dla Wytrwałych". Ponad 150 piechurów i rowerzystów ruszyło na trasy rajdu organizowanego cyklicznie przez MDK w Ozorkowie. Piękna pogoda pozwoliła pokonać trasy w dobrym nastroju i stworzyła odpowiednie warunki do podziwiania urokliwych zakątków powiatu zgierskiego oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Zakończenie rajdu nastąpiło w MDK, gdzie każdy uczestnik mógł skorzystać z ciepłego posiłku. Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i znaczki okolicznościowe. Rajd zorganizował i nad całością czuwał Pan Piotr Banasiak.

 

8.09.2021 Występ artystyczny Dzieci i Młodzieży z MDK podczas Pikniku Rodzinnego zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski.

Uroczystość odbyła się w Ozorkowie na Placu Jana Pawła II

Na scenie Wiktoria Bień oraz Natalia Sadowska

WIKTORIA BIE IMG 20210908 141725

NATALIA SADOWSKA IMG 20210908 174104

 

IMG 20210908 172329