WAKACJE!!!!!

Witam,
Młodzieżowy Dom Kultury organizuje cyklicznie ,,WAKACJE W MDK". W tym roku odbywać się one będą od 25.06-13.07.18r. w godz. 10.00- 14.00.

 

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i obejmować będą : gry i zabawy sportowe, zajęcia muzyczne, plastyczne, komputerowe.
Wakacje w Młodzieżowym Domu Kultury są bezpłatne.