Kadra Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie

  • Dyrektor - Tomasz Klauze
    • Nauczyciele - zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami wymaganymi do prowadzenia danej formy zajęć, posiadający wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym
    • Administracja - Główna Księgowa, Samodzielny Referent, Referent
    • Obsługa - Konserwator, Sprzątaczka

    ___________________________________________

  • Rada Rodziców działająca przy Młodzieżowym Domu Kultury