Animatorem Kultury w Młodzieżowym Domu Kultury w Ozorkowie

 jest Pan Tomasz Klauze. Jest solistą Łódzkiego Chóru Harmonia. Założyciel i dyrygent zespołu muzyki jazzowej "Jazzband Project" w latach 2013/2014.

Łódzki Chór Harmonia

Lata 1886-1918
Stowarzyszenie Śpiewacze "Harmonia" jest jednym z najstarszych chórów w Łodzi. Powstało ze skromnego początkowo chóru kościelnego zarejestrowanego w roku 1886 przy najstarszej parafii łódzkiej, kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W pierwszych latach istnienia członkowie chóru rekrutowali się ze środowiska robotniczego Łódzkiej Starówki, Bałut, Żubardzia. Musieli zbierać się potajemnie, ponieważ władza carska nie zezwalały na jego działalność. Dopiero w 1907 roku chór został zalegalizowany, otrzymuje statut i nazwę Towarzystwa Śpiewaczego "Harmonia". Zespół organizował koncerty dla robotników z fabryk Poznańskiego, Bidermanna, Kajzebrychta.
W czasie I wojny Światowej chór działał w konspiracji, dopiero w okresie międzywojennym następuje intensywny rozkwit jego działalności. Oprócz chóru mieszanego powstaje także zespół żeński oraz sekcja dramatyczna. Wystawiono m.in. "Krakowiaków i górali" z muzyką Jana Stefaniego do tekstu Wojciecha Bogusławskiego. W tym czasie zespołem kierowali Aleksander Pędzimąż i Karol Mieczysław Prosnak.

Lata 1918-1945
W roku 1932 Harmonia otrzymała specjalną nagrodę od Rady Miejskiej za bogatą działalność artystyczną.
Okres II wojny światowej przerwał normalną pracę Stowarzyszenia i dopiero po wyzwoleniu chór znowu podjął szeroką działalność dla upowszechniana kultury muzycznej i popularyzacji polskiej pieśni w kraju i zagranicą.

Lata 1945-1991
Chór zdobywa liczne dyplomy, nagrody i odznaczenia m.in. Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr przyznał chórowi Złotą Odznakę z Laurem za wieloletnią działalność.
Do najważniejszych osiągnięć chóru w ciągu ostatnich lat należą:
? dwukrotny udział w Międzynarodowym Festiwalu Ziem Pomorskich w Międzyzdrojach (w 1974 i 1978)
? Udział w dwóch liczących się w kraju konkursach w 1978 "Czerwona Lutnia" w Katowicach i w 1979 "Legnica-Cantat" w Legnicy
? W latach 1977,1981 i 1983 chór koncertował w Holandii biorąc udział w Międzynarodowym Festiwalu w Hadze, a także wspólnie z zaprzyjaźnionym chórem męskim "Helmons-Maanenkoor" występował w różnych miastach Holandii
? Trzykrotnie "Helmons-Maanenkor" gościli w Polsce
? W roku 1981 "Harmonia" uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu w Limburgu w Niemczech
? W roku 1988 wspaniałym sukcesem był występ na Festiwalu w Karditsa w Grecji, gdzie chór zyskał wysoką ocenę Jury i był entuzjastycznie przyjęty przez publiczność

Lata od 1991
Od 1991 roku kierownikiem artystycznym zespołu jest młody uzdolniony muzyk adiunkt Akademii Muzycznej w Łodzi Jerzy Rachubiński. Okres ten zaowocował wprowadzeniem do repertuaru dzieł muzyki oratoryjnej, takich jak " Te Deum" Antona Brucknera wykonanym w 1996 roku razem z chórem Motettenchor ze Stuttgartu i Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Łodzi, w roku 2000 w czasie wspólnego koncertu z" HANOWER CHOIR" chórem z Londynu, Orkiestrą Teatru Wielkiego i pięcioma solistami wykonano po raz pierwszy w Łodzi Reqviem Gaetano Donizettiego. O osiągniętym poziomie artystycznym świadczy zdobycie w roku 1999 Brązowego medalu na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Limburg w Niemczech. Za najbardziej zasłużonych członkowi chóru uznać należy byłych prezesów: Bolesława Sosnowskiego, Stanisława Krawczaka, Cyryla Kozińskiego ,Roberta Turka i Jerzego Irchę Członków: Zenona Wolskie, Józefę Szczygielską , Janinę Dembecką, Annę Witczak, Mariannę Dziamarę, Józefa Lewickiego oraz działających i śpiewających do tej pory Walentego Kałużnego, Zofię i Jerzego Sowów.

Te wspaniałe osiągnięcia artystyczne zespół zawdzięcza swym dyrygentom m.in. Franciszkowi Wesołowskiemu, Karolowi Prosnakowi, Bernardowi Pietrzakowi, Andrzejowi Zamolskiemu. Najbardziej znaczące sukcesy chóru odniósł pod kierownictwem nie żyjącego już wybitnego chórmistrza, ale także wspaniałego człowieka i naszego Wielkiego przyjaciela Henryka Blachy (m.in. wyróżnienie na Festiwalu Haga 83 i na Festiwalu Karditsa)

Co rok "Harmonia" organizuje tzw. "Cecylkę" w dzień Świętej Cecylii, patronki chóru. Uczestnicy wtedy uczestniczą w mszy świętej, a po niej razem spędzają czas w siedzibie chóru.
W maju 2011 roku, Stowarzyszenie obchodziło jubileusz 125-lecia działalności. Z tej okazji, razem z Akademickim Chórem Politechniki Łódzkiej, odbyła się premiera wykonania utworu Te Deum Georges'a Bizeta. Ponadto wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska wręczyła chórowi Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

źródło: Stowarzyszenie Śpiewacze Harmonia